O mnie

Mam 48 lat, od urodzenia mieszkam w Świdnicy. Z moją żoną Barbarą jesteśmy już prawie 25 lat po ślubie, mamy córkę, która rozpoczęła w tym roku naukę w liceum ogólnokształcącym.
Jestem absolwentem II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy po ukończeniu którego podjąłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończyłem uzyskując tytuł magistra chemii. Wielokrotnie później kończyłem szkolenia i kursy nie tylko związane z oświatą, na przykład ukończyłem Podyplomowe Studia Menedżerskie (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu).
Po ukończeniu studiów podjąłem pracę w mojej macierzystej szkole jako nauczyciel chemii. Dodatkowo prowadziłem działalność gospodarczą, w tym byłem współwłaścicielem prywatnej szkoły dla dorosłych. Od 2002 byłem wicedyrektorem a od 2011 jestem dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy w skład którego wchodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha.

Jestem członkiem Rady Krajowej .Nowoczesna, angażuję się w społeczne akcje np. w obronie Wolnych Sądów. Aktywnie brałem udział w Letnich Warsztatach Demokracji, które odbyły się we Wrocławiu w 2017r.

Co mnie wyróżnia?

 • praca na rzecz młodych ludzi, rozwijanie ich pasji oraz zainteresowań. Mocno angażuję się w rozwijaniu zamiłowania do przedmiotu którego uczę, wychowałem wielu uczestników olimpiad i konkursów chemicznych. W tym roku drużyna II LO okazała się najlepsza na Dolnym Śląsku w konkursie organizowanym przez Politechnikę Wrocławską. Aktywnie współpracuję z wyższymi uczelniami.
 • zaangażowanie w przedsięwzięcia kulturalne i oświatowe, m.in.: „Fredro na językach!”, Narodowe Czytanie, Świdnicka Noc z Biologią. Jestem zaangażowany w projekt mający na celu promowanie postaci Emila Krebsa, urodzonego w powiecie świdnickim niemieckiego poligloty, który znał i używał 68 języków obcych.
 • współorganizacja wydarzeń o zasięgu międzynarodowym np. projektu Luigi Nono Il canto sospeso, fundacji  L’ Unione Europea z Berlina. Projektu ten poruszał problem tolerancji, demokracji, praw człowieka i integracji. Celem projektu było przekazanie wiedzy historycznej dotyczącej totalitaryzmu i nazizmu. W filmie wystąpiło 10 uczniów II LO.
 • bycie entuzjastą i aktywnym uczestnikiem międzynarodowych wymian młodzieży, m.in. z King Edward VI Camp Hill School Birmingham, szkołami z Niemic, Włoch i Grecji.

W czym się sprawdzam?

 • w kreowaniu projektów społecznych: jestem pomysłodawcą projektu powstania koncepcji terenów sportowo-rekreacyjnych. Chciałbym aby w najbliższym czasie powstał tor dla rolkarzy.
 • w angażowaniu się w ważne dla regionu projekty inwestycyjne: byłem zaangażowany w kampanię promującą powstanie obwodnicy Świdnicy. Teraz będę chciał jej dokończenia, szczególnie, że po modernizacji drogi nr 379, łączącej Wałbrzych ze Świdnicą, obawiam się zwiększenia ruchu w centrum miasta.
 • w działaniach teatralnych – teatr to moja pasja, jestem aktorem w przestawieniach w ramach projektu Alchemii Teatralnej, wystąpiłem już w kilku przedstawieniach m.in. w „Sekretnym życiu tygrysów łazienkowych”. Corocznie przygotowujemy premierę nowego przedstawienia. Zachęcam również młodzież do udziału w projekcie.
 • we współpracy z organizacjami o zasięgu lokalnym, krajowym i ponadnarodowym: m. in. współpracuję z organizacjami kombatanckimi oraz Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich.

6 Kroków do przyszłości

Dla Świdnicy i Dolnego Śląska

DLA MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA!

będę starał się o:

 • CZYSTE POWIETRZE, bez smogu, inwestycje w energię odnawialną, inteligentne oświetlenie oraz rozporoszony system wytwarzania energii;
 • NOWE TERENY I OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE dla młodzieży i wszystkich aktywnych mieszkańców, dostępne również w godzinach popołudniowych;
 • BEZPŁATNE DOJAZDY DO SZKÓŁ dla uczniów i studentów;
 • ŚRODKI NA WSPARCIE KSZTAŁCENIA informatycznego i nauczania przedmiotów ścisłych;
 • PROGRAMY AKTYWIZUJĄCE DLA SENIORÓW oraz miejsca dziennego pobytu;
 • PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI LECZNICZEJ dla przewlekle chorych;
 • ODDZIAŁY REHABILITACYJNE I GERIATRYCZNE docelowo w każdym powiecie naszego województwa;

DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

zadbam o:

 • DROGI I OBWODNICE MIAST zapewniając bezkolizyjny dojazd do autostrady A4 oraz istniejących i projektowanych odcinków dróg szybkiego ruchu: S3 i S8. W tym celu zadbam o dokończenie obwodnic miast w naszym regionie, które pozwolą wyprowadzić ruch z centrum miast;
 • TRANSPORT KOLEJOWY poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych i komfortu podróży. Zadbam o modernizację istniejących linii kolejowych oraz uruchomienie połączeń na liniach pozwalających sprawnie dojechać do pracy a także do ośrodków turystycznych, np. Kłodzko-Lądek Zdrój, Dzierżoniów-Bielawa- Srebrna Góra, Świdnica-Jedlina Zdrój-Wałbrzych;
 • TURYSTYKĘ poprzez rewitalizację obiektów i miejscowości uzdrowiskowych. Zadbam o wyposażenie w infrastrukturę sanitarną tras turystycznych oraz o spójny system ścieżek rowerowych.